Foreslår én million i året i støtte til Torghattbrygga

Samlet ønsker brønnøyrådmannen å støtte prosjektet med tre millioner kroner over tre år.
Pluss

I onsdagens formannskapsmøte skal formannskapet i Brønnøy behandle rådmannens innstilling om å støtte prosjektet Torghattbrygga AS med én million kroner årlig i tre år. Midlene er tenkt tatt fra investeringsfondet til kommunen, og skal i så fall bli forsøkt innarbeidet i økonomiplanen for 2019-22.