Borettslag fikk ikke fritak for vann- og avløpsavgifter

Søkte om fritak for ubebodde leiligheter.

Kalvtråkket borettslag har bedt om fritak for vann- og avløpsavgifter for leiligheter som ikke er solgt eller i bruk. Dette har kommunen avvist.  Foto: Hildegunn Nielsen

Pluss

Det er Kalvtråkket borettslag i Kløvermarka som har søkt om fritak for abonnement og stipulert forbruk på vann- og avløpsavgifter for leilighetene som ennå ikke er solgt.