Nå har UL Fremad plass til alle husets gjester

Ildsjelene i UL Fremad så seg lei på trange parkeringsforhold, og har sørget for parkeringsplass til alle.

Kjell Hansen ønsker at ildsjelene bak Mosheim ungdomshus skal få BA-blomsten.Her representert ved styremedlem Unni Lorentsen og leder Rita Moe 

Pluss

Nå mener Kjell Hansen dagens BA-blomst bør gå til de som steller så bra med ungdomshuset på Mosheim.