Oppdrettsklage endte opp hos Miljødirektoratet

Bindalslaks fikk ikke ønsket om utvidet utslippstillatelse innvilget hos Fylkesmannen. Nå har saken gått til nasjonale myndigheter.

Lokaliteten ved Lislmåsøy.   Foto: Matti Riesto

Pluss

Det fremgår i oversendelse av klage til endelig behandling fra Fylkesmannen til Miljødirektoratet i Trondheim, datert 19. juni i år.