Brønnøy kommune saksøkt av vikarselskap for leger

Kommunen har holdt igjen penger fordi den mener kontrakten ikke ble tilfredstillende løst.

  Foto: Simon Aldra

Pluss

– Det er første gang vi går til dette skrittet. I løpet av den perioden jeg har holdt på med dette konseptet, som er siden 2005, er dette første gang. Vi driver både i Norge og i Sverige, og leverer vikarleger til et stort antall kommuner i begge land. Det er altså ikke en vanlig sak, og vi har selvfølgelig evaluert denne saken nøye før vi gikk til retten.