Vil gi kriminalteknikere en stemme

Vevelstadværing Håvard Haftor Arntzen er i sluttfasen av boken om hvordan han og hans kolleger opererer på åsteder.

I Kripos har Arntzen vært med på mange oppdrag. Her undersøker de branntomta i krysset mellom Thuhauggata og Haraldsgata. F.v. Jarle Utne-Reitan, Håvard Arntzen (Kripos) og Johannes Simonsen.  Foto: Terje Størksen

Pluss

Arntzen har siden midten av 90-tallet jobbet som kriminaltekniker for Kripos.