Brønnøy må tilbakebetale midler

Brønnøy kommune rapporterte ikke bruk av svømmemidler fra fylkesmannen.

Det er ikke bestemt om det blir noen svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i Brønnøy i år.  Foto: Simon Aldra

Pluss

Fylkesmannen i Nordland har avslått søknaden fra Brønnøy kommune om midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i 2018. Brønnøy kommune leverte sin søknad 29. juni. Fristen var satt til 15. juni.