Iver Dreiås stiller spørsmål ved registeransattes habilitet

Siv Aglen ser ikke habilitetsproblem

Aps Siv Aglen har aldri stilt spørsmål ved sin habilitet i saker om registernybygget, selv om hun jobber ved Registrene. Hun peker på at hun ikke jobber med prosjektet.

Iver Dreiås spør om Siv Aglen (Ap) er inhabil i saker om registernybygg fordi hun arbeider ved Registrene. Hun kontrer med om kommunalt ansatte representanter (som for eksempel partikollega Magnar Solbakk i bakgrunnen) da ikke kan behandle noen saker om Brønnøy kommune.  Foto: Bård Pedersen

Pluss

I dag trykker Brønnøysunds Avis et leserinnlegg fra Iver Dreiås med tittelen «Hvor havner Havna?» (side 23), der han «registrerer at det blant lokalpolitikerne finnes representanter som åpent går diverse utbyggeres ærend, og som gjerne sitter på begge sider av bordet når beslutninger skal tas».