Rapport om hvor storsykehuset bør være frykter sørhelgelendingene reiser sørover

Om Mo i Rana velges kan det være betydelig billigere for Helgelandssykehuset å sende pasientene på Sør-Helgeland til Namsos.

Lørdag måtte ambulansehelikopteret rykke ut til Vedal i forbindelse med en ulykke der. I en rapport fra Prehospitale tjenester i Helgelandssykehuset pekes det på at det i dag er svært dårlig regularitet med helikopter til sykehuset på Mo i Rana. Rapporten viser til at regulariteten til Sandnessjøen er nesten 90 prosent, men peker også på at pilotene selv mener det er minst problemer i Vefsn.  Foto: Simon Aldra

Pluss

Helgelandssykehuset er inne i en prosess der man utredet fremtidig sykehusstruktur. En rapport fra Prehospitale tjenester i Helgelandssykehuset (tjenestene som har ansvar for ambulansebiler og -båter, red.anm.) har utredet fordeler og ulemper hva angår logistikk og pasienttransport dersom man vedtar ha bare ett sykehus på Helgeland.