Brønnøy kommune ønsker å finne løsning for slakteritomta

Ordfører Johnny Hanssen sier Brønnøy kommune aktivt forsøker å finne en løsning på situasjonen rundt slakteritomta og det farlige bygget der som både lensmann og brannsjef advarer om.

Politiet har nedlagt forbud mot å oppholde seg ved og i det nedlagte slakteriet.  Foto: Bård Pedersen

Pluss

Ordfører Johnny Hanssen sier kommunen følger opp slakteribygg-situasjonen. Han er i likhet med brannsjef og lensmann ikke komfortabel med å ha et stort, usikret bygg stående i sentrum.