Arbeiderpartiet støtter opprettholdelse av barnehage på Toft

Barnehagestruktur-saken ble behandlet i Brønnøy formannskap onsdag.

Venstre og Per Martin Orvik mener det er verdt 1,4 millioner kroner per år å opprettholde drift i Toftsundet barnehage.  Foto: Bård Pedersen

Pluss

Administrasjonen i Brønnøy har på grunn av endringer i barnetall og økonomiske utfordringer knyttet til ny bemanningsnorm foreslått å gjøre en strukturendring i barnehagene i kommunen. I praksis ønsker administrasjonen å legge ned Toftsundet barnehage på Toft for å spare 1,4 millioner kroner per år i oppvekstområdet.