Brønnøys arbeidsmiljø-regning har økt til nærmere 700.000

Rådmannen svarte på spørsmål om pengebruk på eksterne arbeidsmiljøfirma.  Foto: Bård Pedersen

Pluss

I november i fjor opplyste rådmann Pål Trælvik i Brønnøy medlemmene i driftsstyre I om at kommunen på det tidspunktet hadde brukt cirka 500.000 kroner på ekstern bistand til arbeidsmiljø-relaterte saker. Hovedsakelig var dette knyttet til bruk av firmaet Godt Arbeidsmiljø AS for å håndtere flere varslingssaker i kommunen. Informasjonen fra rådmannen ble gitt etter direkte spørsmål fra driftsstyremedlem Aasa Storlien (Sp).