8. klassinger fra Vega skapte søppelmerde

Søppelmerden vant de med i sin gruppe, da 135 åttendeklassinger fra hele Sør-Helgeland konkurrerte på Innovasjonscamp i Brønnøysund.

Arminas Rakauskas, Elvira Martinsen Sund, Emma Wika,  Maren Wika og Jostein Solrud Løbeck fra Vega Barne og ungdomsskole fant vinnerløsning som de her presenterer for juryen.   Foto: Ungt entreprenørskap Nordland

Pluss

«Det er utfordrende å endre adferdsmønster, men skal vi sikre en bærekraftig utvikling er vi nødt til å gjøre det. Ta utgangspunkt i ditt lokalmiljø her på Helgeland og tenk på hvordan Helgeland Sparebank kan være med på å sette fokus på bærekraftig utvikling».