Piloter frykter at ambulansefly-krisen forverres

- Enda flere piloter sitter på gjerdet nå og vurderer å bytte jobb

Erfarne piloter i Lufttransport frykter en situasjon der den nye operatøren mangler nok erfarne folk og grunnkompetansen de mener er nødvendig for å drifte ambulansefly-tjenesten.

Ambulanseflykapteinene Synnøve Egeness Lilleli og Lars Robert Hansen sier det er en del av deres identitet å være piloter i Luftambulansetjenesten. De håper prosessen rundt operatørbyttet for tjenesten, som nå er i fritt fall, får en trygg landing. 

Pluss

Brønnøysunds Avis møter kapteinene Lars Robert Hansen (51) og Synnøve Egeness Lilleli (38) på Luftambulansetjenesten HFs base i Brønnøysund. De to erfarne flygerne har henholdsvis 19 og 11 års erfaring som piloter på ambulanseflyet for Lufttransport. Hansen er i tillegg til å være kaptein også instruktør. I tillegg til ordinær drift har han i disse dager hendene fulle med opplæring av nye piloter som Lufttransport har ansatt for å erstatte piloter som sa opp mot slutten av året i fjor.