Høyre-pilot melder seg ut av partiet i protest mot helseministeren

Synnøve Egeness Lilleli reagerer på Bent Høies håndtering av ambulanseflysituasjonen.

Synnøve Egeness Lilleli er ambulanseflypilot og Høyres gruppeleder i kommunestyret i Brønnøy. Nå melder hun seg ut av partiet i protest mot helseminister Bent Høies (H) håndtering av ambulansefly-saken. Her sammen i Brønnøysund da helseminsteren i 2016 besøkte basen i Brønnøysund.  Foto: Simon Aldra

Pluss

Brønnøyværingen som er ambulanseflypilot fra basen i Brønnøysund figurerer fredag på toppen av VG Nett.

– Jeg kan ikke lenger stå inne for Høyres politikk. Dette går på tvers av det jeg kan akseptere av arbeidsrettigheter og sosial profil i et anbud som aldri skulle vært ute. Og da er jeg nødt til å bryte med det, sier Lilleli til VG.

Ambulansefly måtte leies inn fra Sverige

Ambulansefly-operatøren ble kalt inn til hastemøte med helseforetaket lørdag.- Dette kan ikke fortsette

Lufttransport har mistet ti piloter til andre flyselskaper etter at de tapte ambulansefly-anbudet mot svenske Babcock Scandinavian AirAmbulance. Det gir nedetid for ambulanseflyene på grunn av pilotmangel.

 

Sterkt kritisk til Høie i utmeldelsesbrev

Ambulanseflykapteinen har sendt brev til helseministeren. Der står det følgende:


"Utmeldelse av partiet Høyre grunnet statlig sosial dumping på Ambulanseflykontrakten

Jeg skriver som kaptein på ambulanseflyet, som høyremedlem og gruppeleder lokalt.

Jeg kan ikke stå inne for helseministerens uttalelser i forbindelse med ambulanseflyberedskapen i avisa Nordlys, datert 3. mai 2018.

Norsk Flygerforbund som representerer Lufttransports Flygerforbund (hvor ambulansepilotene er organisert) har tidlig i anbudsprosessen vært inne og påpekt for Helse- og omsorgsdepartementet at en virksomhetsoverdragelse må ligge inne i anbudet for å sikre en forsvarlig drift og overgang. Erfaring og kompetanse som dagens pilotkorps innehar på særdeles krevende flyplasser 365 dager i året, 24 timer i døgnet, er essensiell i en trygg og stabil drift av en slik samfunnskritisk oppgave.

Som kjent ble kontrakten tildelt Babcock Scandinavian Air Ambulanse, BSAA; 300 millioner kroner rimeligere enn dagens operatør. Det er kun på ett område denne enorme prisforskjellen ligger: de ansattes, flygernes, lønninger og pensjon.

At den norske stat bidrar til sosial dumping på denne måten er skandaløst. At det ikke tas tak i å ordne opp etter utallige varslinger, nyhetsoppslag og nær stopp av tjenesten er enda mer skandaløst. Jeg hadde håpet at Helse- og omsorgsdepartementet ville invitere Norsk Flygerforbund inn til møte øyeblikkelig for å få en orientering og deretter rydde opp straks.

Det er også kjent at forhandlingsprosessen som har pågått mellom ny kontraktør av tjenesten og flygerne har blitt brutt. Dette etter enorme innrømmelser fra Norsk Flygerforbund på vegne av sine medlemmer for å sikre en god tjeneste, sømløs overgang fra 1. juli 2019 ved oppstart av ny kontrakt, og videreføring av dagens pilotkorps som har drevet denne tjenesten trygt og sikkert i flere tiår med opparbeidet erfaring, lokale kunnskaper hva gjelder geografi og værforhold på blant annet kortbanenettet. At en avtale presentert av BSAA som Norsk Flygerforbund går med på, så blir trukket tilbake, er helt hårreisende.

Når helseministeren nå går ut i media og sier at helseforetaket som driver tjenesten har håndtert situasjonen godt kan jeg ikke lenger være med i Høyre, for dette har vært håndtert særdeles dårlig, katastrofalt. Når helseministeren ikke reagerer på en pris gitt på dette anbudet som er «for god til å være sann», blir jeg frustrert og oppgitt, for prisen som er reell for å drive denne tjenesten er langt unna det BSAA har levert; det er jeg og mine 100 kolleger som betaler den prisen, og det skal ikke være mulig i en nasjon som Norge. At helseministeren ikke vil gripe inn nå når tjenesten står i ferd med å rakne og LAT HF, helseforetaket, har bommet så grovt og nå setter helse og liv i fare, da kan jeg ikke stå inne for Høyres politikk lengre.

Dette er som å regne et utmeldelsesbrev av partiet Høyre, samt et håp om at ansvarlig myndighet snarest tar grep.

3. mai 2018, Brønnøysund

Synnøve Egeness Lilleli"

Helseminister Høie: - Leit

Synnøve Lilleli (H) sier hun ikke kan stå inne for Høyres politikk lenger. Helseminster Høie mener det er leit.  Foto: Simon Aldra

Helseminister Bent Høie (H) sier til VG det er leit at Lilleli har valgt å melde seg ut.

– Jeg opplever at hun har gjort en god jobb for partiet, og håper hun kommer tilbake i Høyre, sier Høie til VG.

Han forstår situasjonen, men vil ikke gripe inn i den aktuelle saken.

– Det er slik at forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår er et spørsmål mellom partene. Det verken kan eller skal jeg gripe inn i, sier Høie.

Han sier til VG at han følger beredskapssituasjonen tett, og at situasjonen "ikke er greit i det hele tatt".

Alle ambulansefly står

– Det som har skjedd nå er at crewene ikke føler seg kapable til å fly.


– Jeg har vært opptatt av at helseregionen har satt inn tiltak for å kompensere for situasjonen som har oppstått, og opplever at de isolert sett har håndtert situasjonen som har oppstått godt. Så lenge de setter inn nødvendige tiltak, så er det ikke nødvendig for meg å gripe inn.

Helseministeren opplyser at han fredag skal møte Luftambulanseforetaket for se på langsiktige tiltak for ambulanseflyberedskapen.