Se oversikt

170.000 i årslønn skiller rådmennene i Helgelands fire største kommuner

Pluss

Lønnsøkningen rådmann Pål Trælvik i Brønnøy fikk etter enstemmig vedtak i kommunestyret tidligere i år har utløst flere runder med diskusjon om rådmannens lønn. Sist i BAs papirutgave der Asle Bakken skriver i et leserbrev at han mener Trælvik har altfor mye i lønn.