Vil bedre hurtigbåttilbudet

Vegas ordfører har jobbet frem et nytt forslag som kan gi flere passasjerer og høyere billettinntekter til fylkeskommunen.

Fylkeskommunen foreslår kutt i 15 avganger med hurtigbåten Vegtind mellom Brønnøysund og Vega. Ordfører Andre Møller har lagt frem et alternativt forslag han tror vil gi et bedre tilbud til passasjerene og bedre inntekten for fylkeskommunen.  Foto: Jøran Horn

Pluss

Nordland fylkeskommune gjennomfører administrativ høring med frist 17. april knyttet til buss og båtruter i fylket. Det foreslås å ta bort en rekke avganger mellom Brønnøysund og Rørøy på grunn av lavt belegg. Fylkeskommunen understreker at skoleskyss ikke vil bli berørt av eventuelle endringer.