Fire søkere til Sund barnehage

Rådmannen: Dette gir ikke grunnlag for gjenåpning

Får ikke innfridd ønske En foreldregruppe i Sømna har bedt om at foresatte søker til Sund barnehage og håper at politikerne tar signalene om å gjenåpne barnehagen. Fra venstre: Eirik Horve, Hilde Wågan Olsen og Joel Fredheim  Foto: Norma Moen

Pluss

Sømna kommune har gjennomført årets barnehageopptak.