Helsesøster på Vega får meldinger fra foreldre som er bekymret over episoder barna deres har opplevd på skolen.

Helsesøster Hilde Sprækenhus opplever at foreldre, foresatte og kontaktlærere henvender seg til henne med bekymring for episoder barnet forteller om fra skolen. Kontaktlærere ser oftest på gruppedynamikken i klassen, men er også bekymret for enkeltelever. Dette bildet er tatt da Sprækenhus som varaordfører foretok den offisielle åpningen av skolen som helsefremmende skole.   Foto: Hildegunn Nielsen

Pluss

Helsesøster Hilde Sprækenhus var helsesøster i et vikariat i en periode da Trudi Floa Grindhaug var elev ved skolen. Sprækenhus presiserer at hun ikke uttaler seg om klassemiljøet eller Grindhaugs situasjon den gang på grunn av taushetsplikten. Hun vil derimot gjerne svare på spørsmålet om skolemiljøet på Vega barne- og ungdomsskole per i dag.