Dommerstilling i Brønnøy på liste over mulige innsparingstiltak

To dommerstillinger i Alstahaug og Brønnøy er truet av et innsparingskrav fra Domstolsadministrasjonen (DA). Sorenskriver Rolf Selfors sier han vil gjøre det han kan for å beholde disse stillingene.

Sorenskriver Rolf Selfors har fått beskjed om å spare 900.000 kroner per år på driften av tingrettene på Helgeland. Det vil medføre kutt i stillinger.  Foto: Bård Pedersen

Det er helt avgjørende at vi har dommere i Brønnøysund og SandnessjøenSorenskriver Rolf Selfors

Pluss

1. februar sendte Domstolsadministrasjonen (DA) et brev til tingrettene på Helgeland (Rana, Alstahaug og Brønnøy) der DA i korte trekk ber tingrettene spare 900.000 kroner i året. Tingrettene bes oversende en plan som viser hvordan dette kan gjøres. 26. februar svarer Heine Larsen Nersund, som er administrativ leder for de tre tingrettene på Helgeland. I svarbrevet ligger det ved en oversikt over bemanningsreduserende tiltak og et forslag til en ny bemanningsplan.