AkvaDesign har fått én utviklingstillatelse

Fiskeridirektoratet ga etter for klage, men ville ikke gi to tillatelser slik selskapet selv opplyser at de trenger.

Slik ser AkvaFuture for seg et anlegg med tolv merder i Hamnsundet vest for Hamnøya. 

Pluss

Oppdrettsselskapet søkte om ti utviklingstillatelser da disse ble "lyst ut" i desember 2015. Søknaden ble avslått av Fiskeridirektoratet i juni året etter. Direktoratet oppga blant annet at den lukkede merd-teknologien selskapet bruker ikke var innovativ nok, og at den økonomiske risikoen var for liten i sitt avslag.