Utvidet rullebane kan gi opptil 1.200 nye jobber

Brønnøy Næringsforums ringvirkningsanalyse er ferdig.

Widerøe kjøper jetfly fra brasilianske Embraer. Disse flyene vil kunne lande på en utvidet rullebane i Brønnøysund.  Foto: Widerøe

Pluss

Analysen er laget på oppdrag fra og i samarbeid med Brønnøy kommune. Bakgrunnen for analysen er ønsket lokalt om oppgradering av lufthavnen. Fra tidligere dialog med luftfartsmyndigheter, Avinor og samferdselsmyndighetene er det avklart at det ikke er aktuelt med klassifisering som mellomstor lufthavn.