Helgelandssykehuset: - Operasjoner har vært til fare for pasienter

Illustrasjonsfoto uten direkte sammenheng med artikkelen. Foto: Helgelands Blad