Kommunedirektør beklager overfor ansatte ved sykehjemmet

foto