Her skal veien utbedres og skjæringer sprenges bort

foto