Lokalt forfatterpar har levert hver sin sterke bok

foto