Brønnøy etablerer støttetelefon for befolkningen

foto