IL Vega får lån til gjenoppbyg­ging av Vega­trappa