Det har vært stort engasjement rundt skolestruktursaken i Brønnøy, kanskje særlig rundt forslaget fra administrasjonen om å legge ned Nordhus skole, men også om planene om omfattende omstrukturering mellom de to store sentrumsskolene BBU og Salhus.

Det er ventet at foreldre ved Nordhus skole møter opp i kommunetyret som tilhørere for å følge behandlingen av struktursaken.

Ordføreren planlegger å ta skolesaken rundt klokken 13.

Orienteringer og ungdomsappell

Det er også satt opp to orienteringssaker onsdag:

Det blir også en appell fra ungdomsrådets leder June Skraamo.

Sakslista

Sakene som er oppe til politisk behandling onsdag er:

PS 2/24 Årsmelding Eldrerådet 2023

PS 3/24 Årsmelding 2023 - Råd for personer med funksjonsnedsettelse

PS 4/24 Årsmelding 2023 - Brønnøy Ungdomsråd

PS 5/24 Sluttbehandling av retningslinjer for den kulturelle spaserstokken

PS 6/24 Avklaring av forskrift om godtgjørelse til folkevalgte

PS 7/24 Reguleringsplan for Vedal masseuttak - sluttbehandling etter offentlig ettersyn.

PS 8/24 Gebyrregulativ Plan, oppmåling og byggesak - endringer

PS 9/24 Risiko og sårbarhetsanalyse 2023-2027, Brønnøy brann- og redningsvesen

PS 10/24 Forvaltningsrevisjon - Byggesaksbehandling

PS 11/24 Svar på anmodning om bosetting av flyktninger i 2024

PS 12/24 Debatthefte 2024 - Rom for gode tjenester

PS 13/24 Vedtak fra representantskapet i SHMIL - endring av Selskapsavtalen

PS 14/24 Kystriket IKT - Kommunalt oppgavefellesskap - Samarbeidsavtale

PS 15/24 Investeringsregulering 1 - 2024

PS 16/24 Skolestruktur i Brønnøy

Her er kommunedirektørens innstilling modell 4, som innebærer blant annet å legge ned Nordhus skole. Innstillingen til kommunestyret fra formannskapet ble modell 1.5, som innebærer en felles ungdomsskole på BBU (pluss 7. klasse første året på grunn av kapasitetshensyn) og barneskole på Salhus (minus 7.-klasse første året på grunn av kapasitetshensyn). Modell 4 innebærer også samme omorganisering rundt Salhus/BBU.

Det er mulig å laste ned sakspapirene til møtet fra kommunens nettsider her (ekstern lenke). Da trykker man på ikonet som er merket med «møteinnkalling», og man kan laste ned et PDF-dokument og lese og sette seg inn i de forskjellige sakene.