LO forbereder storstreik – meklingsfrist i helgen

foto