LetSea gjør internasjonal studie av miljø i landoppdrett