Sømna-ordfø­reren advarer mot sentra­lise­ring

foto