- Det finnes ikke klimadialog men splitt og hersk

foto