Brannsjefen for Brønnøy brann- og redning har send ut pressemelding, hvor han minner om følgende sikkerhetsregler:

* Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet. Dersom det er skadet skal det leveres tilbake til forhandler.

* Sørg for at bakkebatteriet står støtt og trygt, støtt gjerne opp med snø om det finnes.

* Les bruksanvisningen nøye og påse at riktig sikkerhetsavstand blir holdt ved oppskyting.

* Bruk beskyttelsesbriller for å unngå øyenskader.

* Hvis lunten ikke tenner første gang, vent 30 minutter og hell godt med vann over. La fyrverkeriet deretter stå urørt et par timer. Levér fyrverkeriet tilbake til forhandler.

* Tenn aldri lunten to ganger!

* Etter endt oppskyting er det viktig å rydde opp rester.

* Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen! Med alkohol i blodet reagerer du saktere. Du får også dårligere vurderingsevne og øker risikoen for skade både på eiendom og personer.

* Det er med hjemmel i lov ikke lov til å avfyre raketter og nødbluss som er spesielt egnet for å påkalle nød, på nyttårsaften som en del av feiringen. Den som gjennomfører slik oppfyring kan anmeldes til politiet.

* Husk påfølgende ansvarsforholdet ved feil bruk av fyrverkeri. Særlig ved skade på eiendom og personer. Konsekvensene kan bli store.