Lyser ut «kritisk» vedli­kehold på brua – vil medføre lysre­gule­ring og stenging av kjøre­felt