Brønnøy vedtok å bli med i tre inter­kommu­nale samar­beid