Den første omtalen av Vevelstad kommunestyres behandling av varslingssaken på BAnett kunne mistolkes til at politikerne var uenige om hvorvidt det forelå kritikkverdige forhold mot kommunedirektør Renate Mathisen.

Kommunestyret var delt i om at rapporten som konkluderte med at det ikke forelå kritikkverdige forhold skulle tas «til orientering» eller «til etterretning.», og et flertall stemte på det førstnevnte. Red.