UDI ba Brønnøy ta 100 flyktninger, dagen etter reduserte de tallet

foto