Naturvernforbundet vil stoppe storskala landbasert fiskeoppdrett

foto