Helge­land reha­bili­tering meldte om million­tilde­linger og opti­misme til poli­tikerne