Klimaendringer skaper nye utfordringer for friluftslivet i fjellet