Nordland topper denne lite flatterende listen

- Vår oppgave er å følge opp robek-kommunene gjennom veiledning og rådgivning, sier Monica Antonsen, seniorrådgiver ved kommunal- og beredskapsavdelinga hos Statsforvalteren i Nordland. Foto: Foto: Emil Harjo Indsetviken/Statsforvalteren i Nordland