25 år siden faren forsvant sporløst på fjorden

foto