Et splittet kommunestyre avviser brødrepars klage i eiendomssak