Ingen tarmkreft-dødsfall på sykehuset de siste åra