Brønnøy gikk nesten 30 millioner i minus i 2020

foto