Granås har skrevet om Velfjords bergverkshistorie

foto