Herøy utvider stipend­ordning for å få tak i nye lærere

foto