Brønnøy­væring inn i styret for Demo­kratene i Nordland

foto