Bønder reagerer på at frakttilskudd på fôr er redusert

foto